Δημήτριος Θεοδώρου

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Επικοινωνία:
Τηλ.: 25510 30072, Εσωτ. τηλ.: 77072, Fax: 25510 30072
Email: dtheod@eled.duth.gr
Home page:

Γνωστικό Αντικείμενο: «Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση»

Μαθήματα που διδάσκει:
· Πρακτική Άσκηση I
· Πρακτική Άσκηση II
· Ανάλυση διδασκαλίας

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ανάλυση διδασκαλίας, σχεδιασμός διδασκαλίας, σύνδεση διδακτικής θεωρίας και πράξης, εκπαίδευση εκπαιδευτικών.

Βιογραφικό