Αγγελική Δαβάζογλου

Διευθύντρια Τομέα

Διευθύντρια Εργαστηρίου Ειδικής Παιδαγωγικής

Βαθμίδα :Καθηγήτρια

Τομέας :Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Επικοινωνία :τηλ.: 25510 30030
εσ. τηλ. :77030
fax:
email: adavazog@eled.duth.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

home page:

Γνωστικό Αντικείμενο: «Αγωγή Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες»

ΦΕΚ Προκήρυξης : 20/8.04.1999
ΦΕΚ Διορισμού : 81/10.03.2000

Μαθήματα που διδάσκει:

  • Διδακτικά Προγράμματα Ειδικού Σχολείου
  • Εκπαίδευση Προικισμένων Μαθητών
  • Μαθησιακές Δυσκολίες

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Συμβουλευτική γονέων, επαγγελματική εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες,εκπαίδευση εκπαιδευτικών