Γεώργιος Α. Φαχιρίδης

Βαθμίδα: ΕΕΙΠ

Τομέας: Θετικών Επιστημών

τηλ.: 25510 30103

εσ. τηλ.: 77103

fax: 25510 30065

email: gfachiri@eled.duth.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

home page: http://utopia.duth.gr/~gfachiri/

Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική

Μαθήματα που διδάσκει:
  • Εισαγωγή στην Πληροφορική
  • Πληροφορική-Γλώσσα LOGO
  • Πληροφορική Προγραμματισμός
  • Ποιοτική Ποσοτική Ανάλυση SPSS

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Τεχνική Κυβερνητική Θεωρία Πληροφοριών