Παναγιώτης Γιαγκουνίδης

Βαθμίδα : Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας : Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Επικοινωνία : τηλ. 25510 30098
εσ. τηλ. 77098
fax :
email :pgiankou@eled.duth.gr

home page:

Γνωστικό Αντικείμενο: «Συγκριτική Παιδαγωγική»

ΦΕΚ Προκήρυξης : 69/29.09.1999
ΦΕΚ Διορισμού : 139/2.07.2001

Μαθήματα που διδάσκει:
  • Αντισταθμιστική Αγωγή
  • Διαπολιτιστική Αγωγή
  • Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση
  • Συγκριτική Παιδαγωγική Ι
  • Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙ

Επιστημονικά ενδιαφέροντα :Ευρωπαϊκή εκπαίδευση και ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση,
Διαπολιτισμική αγωγή


Βιογραφικό