Αθανάσιος Καραφύλλης

Βαθμίδα :Καθηγητής

Τομέας :Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Επικοινωνία : τηλ.: 25510 30056,
εσ. τηλ.: 77056
fax: 25510 30056
email: akarafil@eled.duth.gr

home page:

Γνωστικό Αντικείμενο:«Επιστήμες της Αγωγής με έμφαση στην Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης»

ΦΕΚ προκήρυξης: Τ΄ Γ΄ 1073/ 22.10.2015,
ΦΕΚ διορισμου: Τευχ. Γ΄ 824/06.09.2016 ¨Επιστήμες της Αγωγής με έμφαση στην Ιστορία της εκπαίδευσης"

Μαθήματα που διδάσκει:
  • Έλληνες παιδαγωγοί: Η ζωή και το έργο τους
  • Ειδικά θέματα νεοελληνικής εκπαίδευσης
  • Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης στην Αρχαιότητα
  • Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης
  • Ιστορία της Παιδαγωγικής

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία της Ελληνικής εκπαίδευσης, τοπική ιστορία εκπαίδευσης Θράκης


Βιογραφικό