Παναγιώτης Καρακατσάνης

Βαθμίδα :Καθηγητής

Τομέας :Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Επικοινωνία : τηλ.: 25510 30096
εσ. τηλ.: 77096
fax: 25510 30096
email: pkaraka@eled.duth.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

home page:

Γνωστικό Αντικείμενο :«Παιδαγωγική με έμφαση στη Φιλοσοφία της Παιδείας»

ΦΕΚ Προκήρυξης : 94/9.05.2003,
ΦΕΚ Διορισμού : 2/11.01.2005

Μαθήματα που διδάσκει:
  • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
  • Φιλοσοφικά Ρεύματα
  • Φιλοσοφία της Παιδείας
  • Φιλοσοφικό Πλαίσιο Παιδαγωγικών Θεωριών

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Φιλοσοφία Εκπαίδευσης- αγωγής -παιδείας -φιλοσοφία του πολιτισμού