Γεράσιμος Κέκκερης

Βαθμίδα :Καθηγητής (619/4.7.2008 ΦΕΚ τ. Γ`)

Τομέας :Θετικών Επιστημών

Επικοινωνία :τηλ.: 25510 30017
εσ. τηλ.: 77017
fax: 25510 30065
email: kekkeris@eled.duth.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

home page: Προσωπική Ιστοσελίδα

Γνωστικό Αντικείμενο: «Πληροφορική με έμφαση στην εφαρμογή των Πολυμέσων στην Αισθητική Αγωγή»

ΦΕΚ Προκήρυξης : 24/10-3-2000
ΦΕΚ Διορισμού : 247/18-10-2001

Μαθήματα που διδάσκει:
  • Εισαγωγή στην Πληροφορική
  • Πληροφορική-Εφαρμογές Γραφείου
  • Πληροφορική-Γλώσσα LOGO
  • Πληροφορική Προγραμματισμός
  • Εισαγωγή στα Πολυμέσα
  • Πληροφορική στην Εκπαίδευση(μ)

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Πολυμέσα, προγραμματισμός για το διαδίκτυο,πληροφορική στην εκπαίδευση, εκπαίδευση από απόσταση