Θεόδωρος Κεβρεκίδης

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Θετικών Επιστημών
Επικοινωνία:
τηλ.: 25510 30026
εσ. τηλ.: 77026
fax: 25510 30033
email: tkebreki@eled.duth.gr

home page :

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία και Οικολογία με έμφαση στη Θαλάσσια Βενθική Πανίδα και Χλωρίδα"
ΦΕΚ Διορισμού: 117/03-08-2005

Μαθήματα που διδάσκει:
• Εισαγωγή στη Βιολογία
• Θέματα Βιολογίας
• Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας
• Οικολογία
• Θέματα Οικολογίας-Εκπαιδευτικές Εφαρμογές

Επιστημονικά ενδιαφέροντα:
• Θαλάσσια βιοποικιλότητα.
• Δομή μακροζωοβενθικών κοινοτήτων.
• Κύκλος ζωής, αναπαραγωγική βιολογία, αύξηση, δυναμική πληθυσμών και παραγωγικότητα μακροβενθικών ασπονδύλων.
• Οικολογία θαλάσσιων αγγειόσπερμων και μακροφυκών.
• Βιοσυσσώρευση στοιχείων σε θαλάσσια αγγειόσπερμα, μακροφύκη και. μακροβενθικά ασπόνδυλα.
• Κινητική της πρόσληψης μετάλλων και επιπτώσεις μετάλλων σε θαλάσσια αγγειόσπερμα.
• Ρύπανση-Οικολογική κατάσταση παράκτιων και μεταβατικών υδάτων.
• Περιβαλλοντικός εγγραμματισμός.

Βιογραφικό