Κωνσταντίνος Κόκκινος

Βαθμίδα :Καθηγητής

Τομέας :Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Επικοινωνία :τηλ. 0030 25510 30066 & 0030 25510 30020
εσ. τηλ.: 77066, 77020
fax:
email: kkokkino@eled.duth.gr

home page: Προσωπική Ιστοσελίδα

Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Μαθήματα που διδάσκει:
  • Εκπαιδευτική Ψυχολογία
  • Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών και Εκπαίδευση
  • Έρευνα και Εφαρμογές της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στην Τάξη
  • Διαχείριση Δυσλειτουργικών Μορφών Συμπεριφοράς στο Σχολείο
  • Δυσκολίες Μάθησης και Προσαρμογής (Μεταπτυχιακό)

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Εκφοβισμός, Κυβερνοεκφοβισμός, Ατομικές διαφορές, Εργασιακό στρες σε εκπαιδευτικούς, Ψυχομετρική αξιολόγηση, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών


Βιογραφικό

Curriculum Vitae