Μαρίνα Κουγιουρούκη

Βαθμίδα :Επίκουρος Καθηγήτρια

Τομέας :Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Επικοινωνία : τηλ.25510 30101
εσ. τηλ.77101
fax:
email: mkougiou@eled.duth.gr

home page:

Γνωστικό Αντικείμενο :«Διδακτική Μεθοδολογία»

ΦΕΚ Προκήρυξης : 331/17.12.2002
ΦΕΚ Διορισμού : 332/31.12.2003

Μαθήματα που διδάσκει:
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
  • ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ι
  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
  • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ (Μεταπτυχιακό)

Θέση :Εργαστήριο Ειδικής Μεθοδολογίας

Βιογραφικό