Νίκος Μακρής

Βαθμίδα :Καθηγητής

Τομέας :Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Επικοινωνία :τηλ. 25510 30008
εσ. τηλ. 77008
fax:
email: nmakris@eled.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο: «Γνωστική Ψυχολογία»

ΦΕΚ Προκήρυξης : 13/16.02.2000
ΦΕΚ Διορισμού : 70/03.04.2001

Μαθήματα που διδάσκει:
  • Γνωστική Ψυχολογία
  • Εξελικτική Ψυχολογία
  • Εφαρμογές Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση
  • Σκέψη και Γλώσσα

Επιστημονικά ενδιαφέροντα :Ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων, μηχανισμοί γνωστικής αυτο-ρύθμισης, εννοιολογική αλλαγή, γνωστικό ύφος, γνωστική ψυχολογία και εκπαίδευση


Βιογραφικό