Άγγελος Μάρκος

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας: Θετικών Επιστημών

Επικοινωνία: τηλ. 25510 30118 εσ. τηλ.77118

email: amarkos@eled.duth.gr

home page: http://www.amarkos.gr/research

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανάλυση Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες»

ΦΕΚ: Β΄ 2154/23.06.2017


Μαθήματα που διδάσκει:
  • ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
  • ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θέση: Εργαστήριο Μαθηματικών & Πληροφορικής
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Πολυμεταβλητή ανάλυση δεδομένων

Βιογραφικό

Curriculum Vitae