Αθανάσιος Μόγιας


Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής, Lecturer

Τομέας: Θετικών Επιστημών, Division of Science & Mathematics

Εργαστήριο: Περιβαλλοντικής Έρευνας & Εκπαίδευσης, Laboratory Of Environmental Research & Education

τηλ.: +30 25510 30011, +30 25510 30057

εσ. τηλ.: 77011, 77057

fax: +30 25510 30033

email: amogias@eled.duth.gr

Homepage: Υπό Κατασκευή - under construction

Γνωστικό Αντικείμενο: Αγωγή στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Μαθήματα που διδάσκει - (Teaching Courses):

1. Περιβαλλοντική Αγωγή (Environmental Education)
2. Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Environmental Education Applications)
3. Οικολογία (Ecology)
4.Θέματα Οικολογίας - Εκπαιδευτικές Εφαρμογές (Ecology Issues - Educational Applications)

Επιστημονικά ενδιαφέροντα - (Scientific interests):

1. Περιβαλλοντική Αγωγή & Εκπαίδευση μαθητών & ενηλίκων (Environmental Education of Students & Adults, Life-long EE)
2. Εκπαίδευση στα Υδάτινα Περιβάλλοντα (Marine & Aquatic Education)
3. Οικολογικός Εγγραμματισμός (Ecological Literacy)
4. Δομή, Λειτουργία & Προστασία Οικοσυστημάτων με έμφαση στα Εκβολικά Περιβάλλοντα (Structure, Function & Protection of Ecosystems with emphasis on Transitional Waters

Βιογραφικό