Γεώργιος Παπαγεωργίου


Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Θετικών Επιστημών
Επικοινωνία: τηλ.:25510 30106
εσ. τηλ.: 77106
fax: 25510 30106
email: gpapageo@eled.duth.gr

Βιογραφικό Σημείωμα: Ο Γεώργιος Παπαγεωργίου είναι Καθηγητής στον Τομέα Θετικών Επιστημών, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο γνωστικό αντικείμενο «Χημεία με έμφαση στη Διδακτική της Χημείας και στην Οργανική Χημεία». Έχει διοριστεί στη βαθμίδα αυτή από τον Ιανουάριο του 2005, ενώ συνολικά υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ στο συγκεκριμένο Τμήμα από τον Μάρτιο του 1995. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2002-3, 2004-5, 2005-6, 2006-7, 2007-8, 2008-9, 2015-16 και 2016-17 είχε τη Διεύθυνση του Τομέα Θετικών Επιστημών, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2002-3, 2003-4, 2004-5, 2008-9, 2009-10, 2010-11, 2014-15, 2015-16 και 2016-17 είχε τη Διεύθυνση του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2009-10 και 2010-11 ήταν Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος, ενώ κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15 ήταν Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής. Τα τελευταία χρόνια τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Διδακτική της Χημείας.

home page:
Γνωστικό Αντικείμενο: «Χημεία με έμφαση στη Διδακτική της Χημείας και στην Οργανική Χημεία»
ΦΕΚ Προκήρυξης : 17/28.01.2004,
ΦΕΚ Διορισμού : 16/26.01.2005

Μαθήματα που διδάσκει:
• Αρχές Χημείας
• Διδακτική Φυσικών Επιστημών
• Πειραματική διδασκαλία Χημείας
• Πειράματα Χημείας
• Χημεία Περιβάλλοντος

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Διδακτική της Χημείας

Αντιπροσωπευτικές πρόσφατες δημοσιεύσεις (2010 – σήμερα):
Papageorgiou, G., Markos, A. and Zarkadis, N. (2016) Students’ representations of the atomic structure – The effect of some individual differences in particular task contexts, Chemistry Education Research and Practice, 17, 209-219.
Papageorgiou, G., Markos, A. and Zarkadis, N. (2016) Understanding the atom and relevant misconceptions: Students’ profiles in relation to three cognitive variables, Science Education International, 27(4), 464-488.
Stamovlasis, D., Κypraios, N. and Papageorgiou, G. (2015) A SEM model in assessing the effect of Convergent, Divergent and Logical Thinking on students’ understanding of chemical phenomena, Science Education International, 26(3), 284-306.
Malkopoulou, E., Papageorgiou, G. and Dimitriou, A. (2015) Investigating the way 5-years old children distinguish the concepts ‘object’ and ‘material’. Is the ‘material’ overshadowed by the ‘object’?, International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 14(1), 116-131.
Κypraios, N., Papageorgiou, G. and Stamovlasis, D. (2014) The role of some individual differences in understanding chemical changes: A study in secondary education, International Journal of Environmental & Science Education, 9(4), 413-427.
Tsikalas, T, Stamovlasis, D. and Papageorgiou, G. (2014) Mental representations of 12 year-old children about boiling and evaporation: A probabilistic association with convergent and divergent thinking, Preschool & Primary education, 2(1), 17-26.
Papageorgiou, G. (2013) Can simple particle models support satisfying explanations of chemical changes for young students? pp. 319-329 in Tsaparlis G. & Sevian H. (eds.) Concepts of Matter in Science Education, Vol. 19, pp. 524, in Series: Innovations in Science Education and Technology; Part IV - Chemical Reactions, Chemical Phenomena: Springer, ISBN: 978-94-007-5913-8 (Print) 978-94-007-5914-5 (Online).
Stamovlasis, D., Papageorgiou, G. and Tsitsipis, G. (2013) The coherent versus fragmented knowledge hypotheses for the structure of matter: An investigation with a robust statistical methodology, Chemistry Education Research and Practice, 14, 485-495.
Papageorgiou, G., Stamovlasis, D. and Johnson, P. (2013) Primary Teachers’ Understanding of Four Chemical Phenomena: Effect of an In-Service Training Course, Journal of Science Teachers Education, 24, 763–787 (2013).
Tsitsipis, G., Stamovlasis, D. and Papageorgiou, G. (2012) A probabilistic model for students’ errors and misconceptions on the structure of matter in relation to three cognitive variables, International Journal of Science and Mathematics Education, 10 (4), 777-802.
Stamovlasis, D. and Papageorgiou, G. (2012) Understanding Chemical Change in Primary Education: The Effect of two Cognitive Variables, Journal of Science Teachers Education, 23, 177-197.
Stamovlasis, D., Tsitsipis, G. and Papageorgiou, G. (2012) Structural equation modeling in assessing students’ understanding the state changes of matter, Chemistry Education Research and Practice, 13, 357-368.
Papageorgiou, G., Grammatikopoulou, M. and Johnson, P. (2010) Should we Teach Primary Pupils about Chemical Change?, International Journal of Science Education, 32(12), 1647-1664.
Papageorgiou, G., Stamovlasis, D. and Johnson, P. (2010) Primary Teachers' Particle Ideas and Explanations of Physical Phenomena: The Effect of an In-Service Training Course, International Journal of Science Education, 32(5), 629-652.
Stamovlasis, D., Tsitsipis, G. and Papageorgiou, G. (2010) The effect of logical thinking and two cognitive styles on understanding the structure of matter: An analysis with the random walk method, Chemistry Education Research and Practice, 11, 173-181.
Tsitsipis, G., Stamovlasis, D. and Papageorgiou, G. (2010) The effect of three cognitive variables on students' understanding of the particulate nature of matter and its changes of state, International Journal of Science Education, 32(8), 987-1016.
Johnson, P. and Papageorgiou, G. (2010) Rethinking the introduction of particle theory: A substance-based framework, Journal of Research in Science Teaching, 47(2), 130-150.