Αγγελική Ρόκκα

Βαθμίδα :Καθηγήτρια

Τομέας :Θετικών Επιστημών

Επικοινωνία :/τηλ.25510 30032
εσ. τηλ.: 77032
fax:
email: arokka@eled.duth.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

home page:

Γνωστικό Αντικείμενο :Επιστήμες της Γης με έμφαση στη Γεωλογία και τη Γεωγραφία

ΦΕΚ Προκήρυξης 52/1.06.2001

ΦΕΚ Διορισμού : 25/28.01.2004

Μαθήματα που διδάσκει:
  • Γεωγραφία στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
  • Ειδικά θέματα Κοσμογραφίας
  • Στοιχεία Γεωγραφίας
  • Στοιχεία Γεωλογίας

Επιστημονικά ενδιαφέροντα :Εφαρμοσμένη Γεωφυσική στην: Γεωθερμία, Υδρογεωγραφία, Αρχαιομετρία, Σεισμοτεκτονική