Χαράλαμπος Σακονίδης

Βαθμίδα :Καθηγητής

Τομέας :Θετικών Επιστημών

Επικοινωνία :τηλ.: 25510 30035
εσ. τηλ.: 77035
fax:
email: xsakonid@eled.duth.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

home page: http://utopia.duth.gr/~xsakonid/

Γνωστικό Αντικείμενο :«Διδακτική των Μαθηματικών»

ΦΕΚ Προκήρυξης :230/20.11.2003
ΦΕΚ Διορισμού : 2/11.01.2005

Μαθήματα που διδάσκει:
  • Ειδική Παιδαγωγική
  • Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών
  • Ιστορία και Φιλοσοφία Μαθηματικών
  • Μαθηματική Ανάλυση
  • Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Συστήματα αναπαράστασης στη μαθηματική εκπαίδευση, Η/Υ στα μαθηματικά, Εθνομαθηματικά, Φύλο και μαθηματική εκπαίδευση, Μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά και διάγνωσή τους, εκπαίδευση εκπαιδευτικών στα μαθηματικά