Πελαγία ΣτραβάκουΒαθμίδα :Επίκουρος Καθηγήτρια
Τομέας: Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
τηλ.: 25510 30095
εσ. τηλ.: 77095
fax:
email: pstravak@eled.duth.gr
home page: Προσωπική Ιστοσελίδα
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Σχολική Παιδαγωγική»

ΦΕΚ Προκήρυξης  : 46/27.02.2003
ΦΕΚ Διορισμού : 3/12.01.2004

Μαθήματα που διδάσκει:
  • Αναλυτικά Προγράμματα (επιλογής, Β’ Εξάμηνο)
  • Αναλυτικά Προγράμματα (επιλογής, Β’ Εξάμηνο)
  • Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών (επιλογής, ΣΤ΄ Εξάμηνο)
  • Αποτελεσματική Σχολική Μονάδα (επιλογής, Ζ’ Εξάμηνο)
  • Εκπαίδευση Ενηλίκων (επιλογής, Α’ Εξάμηνο)
  • Οργάνωση και Διαχείριση σχολικής τάξης (επιλογής, στις δύο κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Α’ εξάμηνο)

Βιογραφικό