Ελένη Ταρατόρη

Βαθμίδα :Καθηγήτρια

Τομέας :Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Επικοινωνία :τηλ. 25510 30027,
εσ.τηλ.: 77027
fax:
email:etara@eled.duth.gr

home page:

Γνωστικό Αντικείμενο :«Διδακτική Μεθοδολογία»

Εξέλιξη χωρίς προκήρυξη,
ΦΕΚ Διορισμού: 241/5.10.2000

Μαθήματα που διδάσκει:
  • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
  • Διδακτική Μεθοδολογία Ι (μικροδιδασκαλία, σχέδιο και προετοιμασία μαθήματος)
  • Διδακτική Μεθοδολογία ΙΙ (μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας, προκαταρτικές διδασκαλίες)
  • Διδακτική Μεθοδολογία ΙΙΙ (εφαρμογή μεθ. project και κατ' οίκον εργασίες)

Επιστημονικά ενδιαφέροντα : Σχολική παιδαγωγική (αξιολόγηση, διδασκαλία, επιμόρφωση, κλπ)


Βιογραφικό