Βασιλική Θεοδώρου

Βαθμίδα :Καθηγήτρια

Τομέας :Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Επικοινωνία :τηλ.25510 30034
εσ. τηλ. 77034
fax:
email:vtheodor@eled.duth.gr

home page:

Γνωστικό Αντικείμενο: «Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία»

ΦΕΚ Προκήρυξης : 20/08.04.1999
ΦΕΚ Διορισμού : 81/10.03.2000

Μαθήματα που διδάσκει:
  • Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Επιστημονικά ενδιαφέροντα :Ιστορία της παιδικής ηλικίας, κοινωνική ιστορία, ελληνική και ευρωπαϊκή (19ος-20ος αι)

Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική της ιστορίας

Ιστορία των αντιλήψεων για το σώμα


Βιογραφικό