Μαρία Βεργέτη


Τομέας : Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Επικοινωνία
τηλ. 25510 30073, 6944188604
εσ. τηλ. 77073
fax: 2551030020
email: mvergeti@eled.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνιολογία»
ΦΕΚ Προκήρυξης : 25/10.03.2000
ΦΕΚ Διορισμού ως Λέκτορος : 193/03.09.2001 (ανάληψη υπ. 02.10,2001)
ΦΕΚ Διορισμού ως Επίκουρης Καθηγήτριας : 135/15.05.2006
ΦΕΚ Μονιμοποίησης ως Επίκουρης Καθηγήτριας : 1005/21.10.2010, τεύχος τρίτο

Μαθήματα που διδάσκει :
Κοινωνιολογία
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδακτική
Κοινωνιολογία της Θρησκείας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα : Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνιολογική Θεωρία.

Βιογραφικό