Λοιπό Προσωπικό

Λοιπό Προσωπικό

Διοικητικοί Υπάλληλοι

Αποσπασμένοι (2015-16)
  • Αϊλίν Αμπεντίν Εκπαιδευτικός Α’βάθμιας
  • Χρύσα Χριστοδούλου Εκπαιδευτικός Α’βάθμιας