Φουντουκίδου Παναγιώτα

Ιδιότητα : Διοικητικός Υπάλληλος

τηλ: 25510 30112

εσ.τηλ 77112

FAX: 77020

Email: pfountou@alex.duth.gr

Θέση:  Γραμματεία Τμήματος