Αρχοντία Φουτσιτζή

Ιδιότητα ΕΔΙΠ

Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

τηλ.: 25510 30102
εσ. τηλ.: 77102
fax:
email: afoutsit@eled.duth.gr
Θέση: Εργαστήριο Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικών Ασκήσεων