Ελένη Παπανικολάου

Ιδιότητα
Διοικητική Υπάλληλος - Γραμματέας ΠΤΔΕ τηλ.: 25510 30112 εσ. τηλ.: 77112 fax: email: epapanik@eled.duth.gr Θέση: Γραμματεία Τμήματος