Ελένη Παπαντή

Ιδιότητα ΕΤΕΠ
Τομέας Θετικών Επιστημών
τηλ.: 25510-30033
εσ. τηλ.: 77033
email: epapanti@eled.duth.gr
Θέση: Εργαστήριο Μαθηματικών και Πληροφορικής, Γραμματεία Τομέα Θετικών Επιστημών