ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΠΥΧΙΩ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ