Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποσπάσεων, ακ.έτους 2017-2018