Ανακοίνωση για απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων και ορκωμοσίας