Ανακοίνωση εξέτασης του μαθήματος Μαθησιακές Δυσκολίες