Δημόσια Κλήρωση Επιλογής Υποψηφίων στη Διαδικασία Εξομοίωσης