Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων, μελών ΕΔΙΠ, για εκπροσώπηση στα συλλογικά όργανα του ΠΤΔΕ του ΔΠΘ. Εκλογική διαδικασίαΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. Απόφαση.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. Έγγραφο 1.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. Έγγραφο 2.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
4. Έγγραφο 3.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
5. Έγγραφο 4.pdf


27-11-2017 (mogias)