Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 [επικαιροποιημένο]