Διαβίβαση απολογισμών ΠΜΣ του ΠΤΔΕ του ΔΠΘ " Ετερότητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου" για τα έτη 2016 και 2017Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 3.Διαβιβαστικό για Υ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. Διαβιβαστικό για ΑΠ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩ-Ε (003).pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩ-Ε.pdf


09-01-2018 (mogias)