Διαβίβαση απολογισμών ΠΜΣ του ΠΤΔΕ του ΔΠΘ "Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής" για τα έτη 2015,2016 και 2017Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 2.Διαβιβαστικό για Υ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓ (003).pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓ (005).pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓ.pdf


09-01-2018 (mogias)