Διαβίβαση απολογισμών ΠΜΣ του ΠΤΔΕ του ΔΠΘ "Επιστήμες της Αγωγής : Πολιτισμική Ετερότητα και Εκπαίδευση" για τα έτη 2016 και 2017Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 1.Διαβιβαστικό για Υ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩ_8 (003).pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩ_8.pdf


09-01-2018 (mogias)