Διαβίβαση απολογισμών ΠΜΣ του ΠΤΔΕ του ΔΠΘ "Επιστήμες της Αγωγής : Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες" για τα έτη 2015,2016 και 2017Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Διαβιβαστικό για Υπ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩ_8 (007).pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩ_8 (005).pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩ_8 (002).pdf


09-01-2018 (mogias)