Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018