Εργαστήριο Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Ελένη Ταρατόρη

Στο εργαστήριο αυτό, που είναι κατάλληλα εξοπλισμένο, οι φοιτητές ασκούνται:
α) Με τη χρήση Μικροδιδασκαλιών (Microteachings) σε διάφορες διδακτικές δεξιότητες, στην τεχνική της διδασκαλίας εφαρμόζοντας διάφορα μοντέλα (των D. Allen, K. Ryan, του Παν/μίου Stanford, το γνωστικό μοντέλο κ.ά.). Οι μικροδιδακαλίες γίνονται σε εικονική τάξη από 15μελείς ομάδες φοιτητών, με τη χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. Οι μικροδιδακαλίες προσφέρονται στα πλαίσια του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία Ι» (Δ΄ εξάμηνο).
β) Με τη χρήση Προκαταρκτικών Διδασκαλιών. Οι φοιτητές παρουσιάζουν ολοκληρωμένες διδασκαλίες σε εικονική τάξη, προσπαθώντας να εφαρμόσουν συγκεκριμένες τεχνικές διδασκαλίας και χρήση των αντικειμενικών τεστ. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην κριτική που λαμβάνει χώρα, μετά από κάθε διδασκαλία με συντονιστή το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ. Η κριτική αφορά σε διάφορες τεχνικές της διδασκαλίας. Οι Προκαταρκτικές Διδασκαλίες γίνονται στα πλαίσια του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία ΙΙ» (Ε΄ εξάμηνο).