Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Σκοπός της λειτουργίας του Τομέα είναι:

  1. Η γενικότερη ενίσχυση και προώθηση της Παιδαγωγικής Επιστήμης και της Ψυχολογίας.
  2. Η κάλυψη γνωστικών αντικειμένων της Παιδαγωγικής Επιστήμης και ο συντονισμός της διδασκαλίας των μαθημάτων που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης και Ψυχολογίας.
  3. Η μέριμνα για τη συνεχή αναβάθμιση της διδασκαλίας και της έρευνας σε προπτυχιακό (και πρόβλεψη για μεταπτυχιακό) επίπεδο με βάση ένα πλαίσιο αντικειμενικών κριτηρίων.
  4. Η καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  5. Η διεθνής εμφάνιση και προβολή του με τη συμμετοχή των μελών του σε διεθνή συνέδρια, οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων.
  6. Η παραγωγή διδακτικού υλικού και ότι άλλο συντελεί στη διάδοση της Παιδαγωγικής Επιστήμης και Ψυχολογίας.
  7. Με την εκπλήρωση όλων όσων θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία της ακαδημαϊκής δραστηριότητας των Πανεπιστημιακών δασκάλων.


Προσωπικό
Διευθύντρια: Aν. Καθηγήτρια Αγγελική Δαβάζογλου(25510-30030)

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ελένη Ταρατόρη, Διδακτική Μεθοδολογία
Παναγιώτης Καρακατσάνης, Φιλοσοφία της Παιδείας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Αγγελική Δαβάζογλου, Εκπαίδευση Παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Παναγιώτης Γιαγκουνίδης, Συγκριτική Παιδαγωγική
Δέσποινα Σακκά, Κοινωνική Ψυχολογία
Αθανάσιος Καραφύλλης, Ιστορία Ελληνικής Εκπαίδευσης

ΛΕΚΤΟΡΕΣ
Νικόλαος Μακρής, Γνωστική Ψυχολογία
Μαρίνα Κουγιουρούκη, Διδακτική Μεθοδολογία
Πελαγία Στραβάκου, Σχολική Παιδαγωγική

ΕΤΕΠ
Αρχοντιά Φουτσιτζή