Εργαστήριο Ειδικής Παιδαγωγικης

Διευθυντής: Καθηγητής Κ. Μ. Κόκκινος

ΦΕΚ Ίδρυσης: 2212/14.10.2015 Τεύχος Β'