Γραμματεία

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Νέα Χηλή, 68100, Αλεξανδρούπολη

Γραμματεία:
κ. Ελένη Παπανικολάου,
τηλ. 25510 30024, fax: 25510 30020, email:epapanik@eled.duth.gr