Πτυχιακές Τομέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 2002-03

 Πτυχιακές Τομέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 2002-03

Επόπτης Καθηγητής/τρια

Φοιτητής/ τρια

Τίτλος πτυχιακής

Πετρόπουλος Ιωάν.

Κατσούλη Αθαν. - Μαλλιώρα Μαρία

«Η καθημερινή ζωή των παιδιών στην αρχαιότητα».

"

Ιωάννου Δάφνη

« Πόλεμος και ειρήνη στην Αρχαία Ελλάδα».

"

Σεφεριάδου Μ. - Σαχτούρη Σπυριδούλα

«Μυθολογία και εικαστικές τέχνες».

"

Κόκκα Ευαγγελία

«Αισώπου Μύθοι. Το κοινωνικό και διδακτικό μήνυμά τους και η σημερινή ηθικοπλαστική τους δύναμη».

"

Καγιάσα Παρασκευή

«Οιδίπους τύραννος και επί Κολωνώ του Σοφοκλή».

Σαραφίδου Τριαντ.

Δήμου Πηνελόπη - Παπαγιάννη Αικατ

«Εντοπίζοντας τα λάθη των μαθητών στη διόρθωση του γραπτού λόγου. Μεθοδολογία και τεχνικές επεξεργασίες του γραπτού λόγου των μαθητών».

"

Σπύρτου Ελένη

«Επικοινωνιακή διδακτική μεθοδολογία του γλωσσικού μαθήματος ή πως μπορεί να γίνει μαθητοκεντρικό το γλωσσικό μάθημα».

"

Νταλαμπύρα Σοφία

«Διαφήμιση και παιδί: Η γλώσσα της παιδικής διαφήμισης».

Βεργέτη Μαρία

Θεοδώρου Μαρία

«Αλεξανδρούπολη- Η πόλη».

"

Παπαδοπούλου Σταυρούλα

«Ξάνθη - Η πόλη»

"

Καρασιμοπούλου Σμαράγδα

«Κομοτηνή - Η πόλη».