ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2024-25 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ_17//


.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β΄ΕΤΟΥΣ 2023-24 – – Αντιγραφή (1)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (1)

ΜΕ ΑΕΜ