Πρόγραμμα Εξομοίωσης. Οργάνωση και Περιεχόμενο Σπουδών