Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή _γνωστικό αντικείμενο ‘ Φυσική και η Διδακτική της’


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για νέα θέση

ΦΕΚ_θέση επίκουρου καθηγητή ΠΤΔΕ ΔΠΘ_Φυσική και η Διδακτική της

 

2018-05-24 11:56:35