Συνεδρίαση για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Άγγελου Μάρκου στο γνωστικό αντικείμενο ‘Ανάλυση δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες’


Ανακοίνωση-Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή-Ανάλυση Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες

 

2018-06-06 12:29:03