Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εκπαίδευση και Πολιτισμός”


 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 11.10.2018 (1)

ΑΙΤΗΣΗ για το ΠΜΣ Εκπαίδευση και Πολιτισμός2018 

ΦΕΚ Β΄2870-19-07-2018, ίδρυση

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ Εκπαίδευση και Πολιτισμός