Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ του ακαδ. έτους 2018-2019.


Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους πρωτοετείς φοιτητές