Ενημερωτική συνάντηση για το εργαστήριο με θέμα “Δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων_Πώς μπορώ να τις αξιοποιήσω δημιουργικά;”


ενημερωτική συνάντηση για το εργαστήριο “Δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων_Πώς μπορώ να τις αξιοποιήσω δημιουργικά”;