Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκπροσώπηση των μελών ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του ΠΤΔΕ του ΔΠΘ-Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή


Τριμελής Εφορευτική επιτροπή